Sekcja Modelowania Atmosfery

Sekcja Modelowania Atmosfery ZFŚ aktywnie wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia numeryczne do badania dynamiki atmosfery, cyklu węgla i innych pierwiastków w skalach lokalnych i regionalnych. Złożoność procesów zachodządzących w atmosferze (emisja, adwekcja, dyspersja, depozycja, pochłanianie) stawia modelom numerycznym wysokie wymagania pod kątem wymaganej ilości wykorzystanych zasobów obliczeniowych.

Sekcja prowadzi badania naukowe przy użyciu modeli eulerowskich (WRF, WRF-Chem) oraz lagranżjańskich (Hysplit, STILT), zainstalowane zarówno na własnym klastrze obliczeniowym, jak i na współdzielonych maszynach Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH, w tym na flagowej maszynie obliczeniowej ACK - superkomputerze Prometeusz.

Naszym zadaniem jest również szkolenie studentów w wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi numerycznych. Realizowane są także zajęcia dydaktyczne z wykorzystania modeli, w ramach przedmiotów "Modelowanie procesów transportu" oraz "Laboratorium modelowania procesów środowiskowych" dla studentów Wydziału Fizyki i Informatuki Stosowanej oraz " Modelling of Physical Systems" zajęcia prowadzone po angielsku dla studentów Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Prowadzimy również praktyki studenckie, prace inżynierskie i magisterskie.

 

Symulacja stężenia metanu nad regionem Górnego Śląska

Symulacja prędkosci i kierunku wiatru nad Polską

Symulacja pożaru w Czernobylu w kwietniu 2020